Adventskalender Rastatt 2011

1. November 2011

Adventskalender Saarland 2011

1. November 2011

Adventskalender Siegen 2011

1. November 2011

Adventskalender Wiesbaden 2011

1. November 2011

Eine schöne Adventszeit … (Lotto – Baden-Württemberg)

1. Januar 2011

Adventskalender Eltmann 2009

1. November 2009

Adventskalender Basilika Gößweinstein 2008

1. November 2008

Adventskalender Giechburg 2007

1. November 2007

Adventskalender Meiningen, Schloss Elisabethenburg 2007

1. November 2007

Weihnachtskarte Meiningen – Schloss Elisabethenburg

1. Januar 2007

Weihnachtskarte Bayreuth

1. Januar 2007

Weihnachtskarte Bayreuth

1. Januar 2007

Adventskalender Zeil am Main 2006

1. November 2006

Adventskalender Schloss Weißenstein Pommersfelden 2006

1. November 2006

Adventskalender Stadtkirche Bayreuth 2006

1. November 2006

Weihnachtskarte Festspielhaus

1. Januar 2006

Weihnachtskarte Bayreuth

1. Januar 2006

Adventskalender Klein Venedig Bamberg 2005

1. November 2005

Adventskalender Bayreuther Festspielhaus 2005

1. November 2005

Adventskalender Meiningen 2005

1. November 2005